Torsk

Torsk

Delikate, renskåret torskeloin uten skinn & ben

-

Daglig leveranse av torsk fra Mørekysten

 

 

 

 

Bestillingsskjema

Fornavn, Etternavn